SES OKULLARI

PROJE BİLGİLERİ

İŞVEREN: Ses Okulları

TARİH: 2013

YER: Samsun

Proje 15.770 m² arsa üzerinde yaklaşık 15.000 m² inşaat alanına sahip 800 öğrenci kapasiteli bir eğitim kompleksidir. Arazi kullanımı kütle-iç mekan oluşumu ile bütüncül bir yaklaşım sergilemektedir. Yapıda eğitim birimleri ana bir omurga etrafında toplanmıştır. Birbirleri ile ilişkilerinde oluşan, sürpriz oylumlar ve geçiş koridorları dikkat çekmektedir. Kompleksteki diğer bir birim olan kapalı spor salonu tasarlanırken, arazi eğiminden de yararlanılarak ana bina ile yarışmayacak bir çözüme gidilmiştir. Cephe kaplama malzemesi olarak kullanılan tuğla, cam ve çelik ile endüstriyel kimlik kazanan yapı, kurgusu ile çağdaş eğitime paralel olarak tasarlanmıştır.